پرداخت سود شهریور ماه 1397

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان می رساند برای دوره  سه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 بازدهی 4.25 درصد با ضریب پرداخت سود 60,604 ريال در تاریخ یکم مهر ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.