آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشدسامان

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/05/10درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧ تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:

  • تصمیم گیری در خصوص بند8-3 امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق