پرداخت سود آذرماه 1398

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان می رساند برای دوره  سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398 بازدهی 4.25 درصد با ضریب پرداخت سود  63،258 ريال در تاریخ یکم دی ماه 98 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.