دعوت به مجمع سال مالی منتهی به 30-7-98 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مورخ 02-10-98

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق که در ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 1398/10/02 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه 2 ، واحد a2 تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:

1 – استماع گزارش مدير صندوق راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در طي دوره منتهي به 1398/10/02

2 – استماع گزارش واظهارنظر حسابرس راجع به صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق

3 – تصويب صورتهاي مالي سالانه صندوق

4 – ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي مي­باشد.