نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود شهریور ماه 1398

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان می رساند برای دوره  سه ماهه منتهی به 31 شهریور  ماه 1398 بازدهی 4.25 درصد با ضریب پرداخت سود  43،367 ريال در تاریخ یکم مهر ماه 98 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.