پرداخت سود خرداد ماه 1398

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان می رساند برای دوره  سه ماهه منتهی به 31 خرداد  ماه 1398 بازدهی 4.25 درصد با ضریب پرداخت سود  59,204 ريال در تاریخ یکم تیر ماه 98 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.