پرداخت سود آذر ماه 1397

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان می رساند برای دوره  سه ماهه منتهی به 30 آذر  ماه 1397 بازدهی 4.25 درصد با ضریب پرداخت سود 69,642 ريال در تاریخ یکم دی ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.